Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat mai multe hotărâri cu caracter normativ în ședința ordinară din 29 Februarie 2024

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 29 FEBRUARIE 2024 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 43/29.02.2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 49/06.03.2019.

 

  • Hotărârea nr. 44/29.02.2024 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SEDIU D.R.D.P. – BUZĂU (SPAȚII BIROURI)”.

 

  • Hotărârea nr. 46/29.02.2024 privind modificarea 11 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

 

  • Hotărârea nr. 63/29.02.2024 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lucrări în cadrul proiectului cu denumirea ”CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB DE TRANSPORT ȘI AUTOBAZĂ PRIN RECONFIGURAREA TRAMEI STRADALE ÎN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU”.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Exemplar unic

08.03.2024