Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat în şedinţă extraordinară, joi 19 octombrie, de la ora 16

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă extraordinară, pentru joi, 19.10.2023, de la ora 16.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată)
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă, de îndată, Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru JOI, 19.10.2023, ora 16:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- Proiect de hotărâre nr. 221/19.10.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 19.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

2.- Proiect de hotărâre nr. 222/19.10.2023 privind aprobarea asigurării continuității serviciului public de ecarisaj prin încheierea unui contract de prestări servicii cu Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, până la reluarea activității serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 175/2019 privind delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de ecarisaj către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

Art. 2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectul de hotărâre de la nr. 1 de pe ordinea de zi a fost inițiat de doamna consilier local Oana Matache, iar proiectul de hotărâre de la nr. 2 de pe ordinea de zi a fost inițiat de primarul municipiului Buzău.
Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro
Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 19.10.2023
Nr. 464
Ex. unic