Hotărâre cu caracter normativ adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 9 mai 2024

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 09 MAI 2024 a fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ:

Hotărârea nr. 118/09.05.2024 privind organizarea și funcționarea Târgului de vară “DRĂGAICA – 2024”.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma