Proiect privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în patrimoniul municipiului Buzău, în procedură de transparență decizională

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –
Nr.179/CLM/02.08.2023

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 02.08.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 157/02.08.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în patrimoniul municipiului Buzău și a Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:

-proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.
-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău.
-raportul de specialitate al Serviciului Administrare Fond Locativ.

Documentația poate fi consultată:
pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .
proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 14.09.2023, ora 10:00:
ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin TOMA