Delegație OSCE, în România,la dezbateri în materie electorală. Senatorul Dorin Bădulescu a prezentat modificarea legislației

Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materie electorală a avut o întrevedere săptămâna trecută,, cu o misiune de experți electorali ai OSCE.

Întâlnirea de lucru a fost condusă de Senatorul Dorin Valeriu Bădulescu, președinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materie electorală.

Dezbaterile au vizat evaluarea perioadei pre-electorale din țara noastră și modul în care toate instituțiile și actorii relevanți sunt implicați în pregătirea și organizarea alegerilor prezidențiale care vor fi organizate în zilele 10 și respectiv 24 noiembrie 2019.

În acest sens, părțile au discutat soluțiile legislative adoptate:
a) implementarea Sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal; acest sistem informatic semnalează președintelui biroului electoral al secției de votare situațiile în care alegătorul nu are drept de vot sau a mai votat o dată;
b) stabilirea posibilităţii alegătorului care dorește să voteze în străinătate la alegerile pentru Preşedintele României de a se înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line în care trebuie să indice numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care va anexa copia scanată sau fotografia actului de identitate; alegătorii care votează fără a fi formulat cerere în acest sens vor fi înscriși în listele electorale suplimentare;
c) creșterea duratei votării la secțiile de votare din străinătate; votarea va începe în ziua de vineri, ora locală 12.00 şi se va încheia la ora locală 21.00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 07.00 şi se va încheia la ora locală 21.00; în ziua de duminică votarea se deschide la ora locală 07.00 şi se va încheia la ora locală 21.00;
d) posibilitatea prelungirii programului de votare; astfel, alegătorii care la ora 21.00 se vor afla la sediul secţiei de votare, precum și cei care se vor afla la rând  în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot vor putea să îşi exercite dreptul de vot; un membru al biroului electoral al secției de votare desemnat de președintele acestuia va verifica la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și va constata și monitoriza ordinea în care aceștia au acces în localul de vot; alegătorii aflați in situațiile mai sus menționate vor putea vota până cel mult la ora 23.59.
e) implementarea votului prin corespondență la alegerile pentru Președintele României; alegătorii cu domiciliul sau reședința în străinătate care doresc să voteze prin corespondență vor trebui să se înregistreze prin intermediul unui formular on-line, la care vor anexa copia scanată sau fotografia actului de identitate, precum și a documentului emis de statul străin care dovedește dreptul de ședere; alegătorii care s-au înregistrat ca alegători prin corespondență vor primi documentele aferente ambelor tururi de scrutin pentru Președintele României, putând alege, în funcție de termenele de livrare a corespondenței, să transmită plicurile în țară sau la sediile misiunilor diplomatice și consulare;
f) creșterea capacității secțiilor de votare din străinătate prin mărirea numărului membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și, implicit, a numărului operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;
g) generarea listelor electorale suplimentare din străinătate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;
h) continuarea bunelor practici utilizate la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019 prin constituirea Rețelei electorale naționale, for de cooperare pentru a adresa noile provocări la adresa securității și rezilienței sistemului electoral românesc;
i) posibilitatea finanțării campaniei electorale pentru funcția de Președinte al României și de către formațiunile politice care propun candidați, fostul cadru legislativ restrângând aria finanțatorilor la candidați.

Experții au dorit să afle care a fost activitatea comisiei referitoare la modificarea legislației electorale și mai exact care au fost principalele modificări, iar răspunsurile primite au fost mulțumitoare pentru aceștia, exprimându-se în acest sens.

De asemenea, au dorit să afle care sunt nevoile noastre ca țară, înainte de alegeri, în sensul pregătirii tehnice și al sprijinului oferit prin asistarea cu observatori din partea OSCE.

Experții au continuat să se întâlnească cu reprezentanții partidelor politice, iar în aproximativ două saptămâni, la finalul misiunii, în România la invitația Guvernului României,  vor elabora un raport care va fi dat publicității.