VREI UN ORAȘ CURAT, COLECTEAZĂ SEPARAT!

Primăria Muncicpiului Buzău, în colaborare cu operatorul de salubrizare RER SUD SA, va iniția în perioada 15 martie-15 iunie o amplă campanie de informare privind importanța colectării separate a deșeurilor, o condiție esențială pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de municipalitatea buzoiană de a deveni primul oraș circular din România.

Campania se va derula prin promovarea în mediul public, dar și prin întâlniri cu Asociațiile de Proprietari, a mesajelor privind obligațiile tuturor cetățenilor, dar și a agenților economici, de a colecta separat deșeurile ce pot fi valorificate, pentru că reciclarea începe de la sursa de generare a acestora. Colectarea separată este în primul rând o obligație legală, normele actuale impunând un minim de 50 la sută procent de reciclare din totalul deșeurilor municipale, iar neîndeplinirea acestui obiectiv conduce la plata unor penalități către Administrația Fondului pentru Mediu. Totodată, conform prevederilor Legii 17/2023 privind regimul deșeurilor, neîndeplinirea obligației de colectare separată se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice.
Reciclarea este influențată de respectarea pașilor de colectare separată corespunzători încă de la sursă, de la generatorul de deșeuri, din casa fiecărui buzoian sau de la punctul de lucru al fiecărei firme.
Așadar, pentru creșterea gradului de reciclare a deșeurilor, cetățenii trebuie să respecte câțiva pași simpli, să depoziteze deșeurile în recipientele corespunzătoare: GALBEN-hârtie/carton/plastic/metal; NEGRU-deșeuri menajere, MARO-Deșeuri biodegradabile, VERDE-sticlă.

Primăria Municipiului Buzău a făcut eforturi financiare pentru a crea o infrastructură modernă de colectare separată a deșeurilor prin înființarea a 80 de platforme îngropate și desființarea toboganelor tip ghenă în peste 200 de blocuri turn. Acest proces va continua prin investiții de la bugetul local și fonduri europene atrase, astfel încât, în următorii 2 ani, tot sistemul de colectare să fie complet modernizat și digitalizat. Tot acest proces va avea rezultate și ne vom îndeplini obiectivele doar cu un comportament responsabil din partea fiecărui cetățean pentru că RECICLAREA ÎNCEPE DE LA TINE DE ACASĂ.

 

Alături de această campanie de informare și conștientizare în paralel vom iniția alte două campanii referitoare la reciclarea deșeurilor generate ocazional, precum deșeurile din echipamente electrice și a deșeurilor voluminoase, dar și tradiționala campanie de curățenie înaintea Sfintelor Sărbători de Paști din fiecare cartier al orașului, în perioada 15 martie – 15 aprilie.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
CONSTANTIN TOMA