Abilități de antreprenori obținute de elevii de la Liceul Henri Coandă din Buzău, în urma unor stagii de pregătire practică

Elevii de la Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă’’ Buzău continuă să  uimească cu abilitățile dezvoltate în cadrul unor proiecte derulate în ultimele săptămâni. Susținuți de către instructori și profesori de top, micii artizani au reușit să creeze piese de șah, din lemn, la mașinile moderne cu panou digital, care se află în dotarea atelierelor școlii.

În urma activităților derulate recent, elevii au căpătat și abilități de antreprenori, întrucât își vor putea valoriza munca și în alte proiecte.

„Au îmbinat teoria cu practica și s-au bucurat de rezultate. Așa a debutat prima parte a semestrului în curs pentru elevii învățământului profesional de la Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă’’. Piesele de șah pe care le-au realizat sunt dovada faptului că acolo unde există implicare, determinare, perseverență și mai ales dorința de a învăța, ideile se pot transpune în fapte cu ușurință.” ne-a declarat profesorul pentru instruire practică, Ionel Jurubiță.

Activitățile sunt realizate în acord cu programa școlară, produsul finit generat fiind expresia abilităților, cunoștințelor, competențelor și atitudinilor pe care elevii le-au dezvoltat pe parcursul orelor alocate stagiilor de pregătire practică din atelierul școlii.

Un rol important în realizarea pieselor de șah l-au jucat și mașinile moderne cu panou digital pentru setarea comenzilor de prelucrare, pe care școala le deține.

Fără dotările moderne, activitatea orelor de practică ar fi fost mult mai greu de realizat.

Echiparea laboratoarelor de practică cu aparate și mașini, raportate la cerinţele actuale, asigură premisele formării unor meseriași de care este atâta nevoie și care se vor putea integra repede pe piața muncii aflată într-o continua schimbare.

„De altfel, căutarea soluțiilor pentru modernizare și dotare este o preocupare constantă a colectivului Liceului Tehnologic ,,Henri Coandă’’ Buzău.” precizează conducerea unității școlare.

În prezent elevii se pregătesc pentru realizarea unor noi produse finale, cel puțin la fel de reușite, ca rezultat al învățării pe baza întocmirii de proiecte .