Cea mai titrată școală din Buzău, finanțare de la Comisia Europeană pentru dezvoltarea competențelor digitale

Școala gimnazială numărul 11 din Municipiul Buzău, a intrat în clubul select al parteneriatelor europene dintre instituțiile de învățământ,grație unui proiect finanțat direct de către Comisia Europeană prin programul”Erasmus Plus”.

Timp de doi ani școala gimnazială cu cele mai bune rezultate din Buzău, va fi angrenată într-un proiect de mare anvergură, pe tema managementului resurselor și instrumentelor digitale.

Zeci de elevi și profesori buzoieni vor lua parte, la activități didactice, concepute atât în comun cât și individual, de către școli partenere din România, Polonia, Lituania și Turcia.

În cadrul proiectului vor fi organizate ateliere mixte de lucru, în clasă și pe platforme de e-learning, expoziții, concursuri și schimburi de bune practici, prin mobilități europene, precum și prin câteva sesiuni de formare continuă pentru profesorii beneficiari.

Primele activități vor viza managementul siguranței on-line, reconsiderarea atitudinii față de dispozitivele digitale, precum și fenomenul emergent al cyber-bullying-ului.

Planul instituțional din cadrul proiectului derulat în parteneriat, va genera și dezvoltarea competențelor specifice ale elevilor și profesorilor pentru exploatarea optimă a potențialului educațional, resurselor și instrumentelor cu care se poate gestiona mediul virtual.

Grație acestui demers transfrontalier se pune accent pe formarea profesorilor în perspectiva modernizării actului de învățare și a integrării noilor achiziții metodice. „Considerăm că acest nou tip de proiect, bazat pe nevoile exprimate de elevi și mobilitățile de echipe mixte în școlile partenere, vine să completeze experiența anterioară fondată de stagiile de formare continuă a unora dintre profesorii școlii noastre în Europa, precum și de proiectele eTwinning derulate consecvent în ultimii ani. Mai mult decât atât, acest proiect cu finanțare europeană este un resort complementar noii inițiative din școala noastră, aceea de configurare a unui program de studiu intensiv al Limbii engleze pe grupe, începând cu clasa a V-a, singurul de acest tip din Buzău, oferta noastră trezind interesul și concurența multor elevi motivați din întreg județul. Astfel, prin cele două proiecte inițiate și derulate începând cu acest an școlar, unul formal, bazat de studiu de aprofundare și performanță, și celălalt nonformal, menit să pună în valoare competențele alternative ale multora dintre elevi, dar și capacitatea de perfecționare a dascălilor lor, în context european” a declarat Aurelian Poterașu, Directorul Școlii numărul 11 din Municipiul.Buzău.

Parteneriatul strategic interșcolar „Be Bold as the Digital World” se desfășoară în cadrul Programului Erasmus Plus al Comisiei Europene, fiind cel mai important proiect cu finanțare externă – europeană – destinat acestei macrocomunități școlare, cu peste 2000 de elevi și peste 100 de cadre didactice.”Am dorit să propunem un nou nivel de învățare a limbilor străine în școala noastră, să dăm o nouă perspectivă funcțională trainingului curent și educației incluzive, și să realizăm un echilibru între învățământul competițional și cel participativ. Numai așa adăugăm o nouă dimensiune europeană învățământului de calitate, probat de școala noastră în ultimele decenii, atât prin rezultatele excepționale ale elevilor și profesorilor ei, cât și prin temeliile incontestabile puse performanțelor atâtor și atâtor absolvenți ai Școlii 11, în competițiile ulterioare naționale și internaționale.” ne-a declarat Mădălina Dima, profesor coordonator de proiect.