Consiliul Local din Râmnicu Sărat, convocat în ședință extraordinară, pe 12 februarie, de la ora 15

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat este convocat în
ședință extraordinară în data de 12.02.2024, de la ora 15.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, din strada Nicolae Bălcescu nr.1, județul Buzău.

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de
12.02.2024 este prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta
dispozitie: