Pădurea parc din Buzău, care va deveni cea mai extinsă din U.E. Trecerea în patrimoniul municipiului Buzău, aprobată de Guvern

Transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 177,789 hectare este însoțită de o serie de obligații pe care Primăria Buzău și Consiliul Local Municipal și le asumă.

Hotărârea de Guvern prevede ca Primăria Buzău să încheie un contract cu un ocol silvic pentru administrarea suprafeței.

Cele mai multe obligații stipulate în hotărâre se referă la regimul silvic pe care îl are suprafața, iar prevederile sunt stipulate în Codul Silvic.

Ulterior, municipalitatea trebuie să treacă suprafața în patrimoniul public al municipiului fără să aibă dreptul de a o muta în domeniul privat al municipiului.

Autoritățile locale trebuie să evidențieze preluarea suprafeței respective în patrimoniul public al Municipiului Buzău, să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafața de fond forestier încadrată în categoria
funcțională 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan, care a făcut
obiectul transmiterii și să-l depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în
termen de 2 ani de la data aprobării transmiterii.

După aprobarea transmiterii, este interzisă trecerea terenurilor prevăzute la art. 1 alin.(1), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, prin hotărâre a consiliului local.

Suprafața de fond forestier asupra căreia nu sunt executate amenajările prevăzute de studiul de specialitate în termen de 5 ani de la data avizării revine în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Garda forestieră Focșani are responsabilitatea de a monitoriza respectarea angajamentelor care se vor face pe bază de protocol încheiat între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Municipiului Buzău, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună
cu Ministerul Finanțelor vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului.

După preluarea pădurii de la Romsilva, autorităţile locale vor trece la etapa atragerii de fonduri europene pentru regenerarea fondului forestier şi transformarea lui, potrivit intenţiei edilului-şef al Buzăului, în cea mai mare pădure parc din Europa.

Primarul Constantin Toma spune că, după împădurirea unei suprafeţe de circa zece hectare, pădurea parc din Buzău se va extinde suficient cât să o depăşească pe cea din Berlin, care este cea mai întinsă din Uniunea Europeană.

”Pentru proiectarea viitorului parc, încercăm să mergem la nivel internaţional, pentru că nu ştiu dacă în România sunt astfel de firme. În paralel, vom merge şi pe obţinerea finanţării europene. Deci, sperăm ca până în 2023 să semnăm contractul şi, în cel mult trei ani, să-l executăm. Oricum, până începe proiectul, vom căuta resurse să începem cumva să îndepărtăm arborii uscaţi”, spune primarul Buzăului.

Autorităţile locale vor înlocui arborii uscaţi din cauza ciupercii asiatice şi extraşi din pădure, apoi vor extinde aleile şi amenajările urbanistice până spre extremităţile pădurii. Totul va fi realizat conform unui proiect finanţat de Uniunea Europeană iar investiţiile vor fi derulate prin intermediul unei firme de specialitate.