Peste 44 de milioane de lei, alocați pentru beneficiarii de rente viagere

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a finalizat campania de plată a sumelor cuvenite cu titlul de rentă viageră agricolă aferentă anului 2020. Astfel, rentierii vor încasa sume în valoare totală de 44.630.318,93 lei, alocate pentru un număr de 35.201 de beneficiari.

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri, sunt returnate în contul agenției din diverse motive obiective, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 ani de la data limită anuală de plată(30 noiembrie al fiecărui an).

Conform art. 10 alin (2) dinOrdinul MADR nr. 1271/2005 cu modificările și completările ulterioare, în cazul decesului rentierului, moştenitorii vor încasa renta cuvenită rentierului, pe baza următoarelor acter doveditoare:

  • cerere a moştenitorului pentru plata datorată până la data decesului rentierului agricol,
  • certificatul de deces al rentierului (copie și original),
  • carnetul de rentier în original,
  • copie BI/CI al moştenitorului/a celui care face cererea pentru plata ultimei rente aferente rentierului decedat (copie și original),
  • certificat de calitate de moștenitor /certificat de legatar/certificatul de moştenitor (copie și original),
  • în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori se depune şi o împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole (copie și original).

Sumele plătite către beneficiari și returnate în contul APIA de către bănci / Poșta Română sunt postate pe site-ul APIA (calea de acces : Măsuri specifice – Măsuri de sprijin finanțate de la bugetul național – Renta viageră agricolă – Situația sumelor plătite și returnate de bănci/Poșta Română).

Pentru aceste cazuri, beneficiarii/ moștenitorii de drept ai rentierilor decedați, în funcție de motivul returnării sumei, vor clarifica cauza returnării sumei cu Centrul județean al APIA sau al Municipiului București unde s-a vizat carnetul de rentier.