Primăria Buzău a introdus în procedură de transparență decizională noile tarife ce vor fi percepute de RAM TERMO VERDE

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 27.04.2023, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.88/27.04.2023 pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societatea RAM TERMO VERDE S.R.L., pentru prestarea unor servicii conexe activității de bază.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău.

– raportul de specialitate al persoanei responsabile de guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la nivelul Municipiului Buzău.

– proiectul de hotărâre și documentația aferentă.

Documentația poate fi consultată:

pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .

proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 22.05.2023, ora 10:00:

ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro;

prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr.1, județul Buzău;

la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr.1, județul Buzău.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma