Primăria Țintești, anunț public privind proiectul bugetului local pe anul 2024

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Comuna Tintesti județul Buzău,aduce la cunostinta publica proiectul bugetului local al Comunei Tintesti pe anul 2024 care poate fi consultat la sediul Primariei comunei Tintesti sau pe site www.tintesti.ro.

In conformitate cu prevederile art.39, alin (3) din legea nr.273/2006, asteptam
opiniile, propunerile si sugestiile referitoare la acest proiect la sediul primariei comunei Tintesti si prin e-mail la adresa primariatintesti@yahoo.com, pana pe data de 06.02.2024.

Ptimar,

Stoica Aurel