Proiecte de hotărăre înscrise suplimentar pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 29 februarie 2024

PROIECTE DE HOTĂRÂRE înscrise suplimentar pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 29 februarie 2024:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62/28.02.2024 privind aprobarea concesionării unor bunuri, aflate în proprietatea publică a Municipiului Buzău, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău – Mărăcineni”.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63/28.02.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural și Educațional “Alexandru Marghiloman” Buzău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Exemplar unic
28.02.2024