Secetă extremă în Câmpia Bărăganului. Deficitul de apă în sol a depășit pragul de 80%

Agricultorii din Buzău, ale căror culturi au fost afectate în această vară de secetă, trebuie să anunțe autoritățile astfel încât specialiștii să meargă pe teren pentru a constata proporțiile dezastrului.

Înștiințările pot fi depuse de agricultorii ale căror culturi au fost afectate în procent de peste 30%, până cel târziu la 1 septembrie, inclusiv, la primăria comunei pe raza căreia se află terenul. Înștiințările pot fi depuse în format fizic sau prin e-mail.

Ulterior, comisiile de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate vor merge pe teren pentru a vedea amploarea fenomenului la fața locului și pentru a întocmi procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor.

În județul Buzău, fenomenul de secetă pedologică este accentuat, deficitul din sol fiind de peste 80% în unele zone ale județului: Padina, Pogoanele și Smeeni.

Bărăganul, în pericol de deşertificare

Comunităţile din acest areal se confruntă frecvent cu fenomene extreme ale naturii, care sunt amplificate în ultimele decenii de încălzirea globală, conform unor studii. Specialiştii au constatat inclusiv tendinţa de degradare, deşertificare, a terenurilor din Bărăgan.

Potrivit tezei de doctorat a ing. Andrei George Vrînceanu, de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Bucureşti, ”observaţiile din cadrul staţiilor meteorologice au arătat o creştere seminficativă a temperaturii aerului şi solului în intervalul mai-august, care se suprapune peste deficitul de precipitaţii care caracterizează acest interval, favorizând astfel declanşarea proceselor de degradare-deşertificarea, fenomen ce caracterizează întreaga Câmpie Română, Dobrogea şi cea mai mare parte a Moldovei”.

Principalele procese de degradare fizică care induc riscul de apariţie a fenomenului de deşertificare sunt destructurarea agregatelor de sol şi apariţia crustei, la care se adaugă fenomenul de eroziune hidrică şi eoliană.

Sub aspect chimic şi biochimic principalele procese de degradare care amplifică riscul de apariţie a deşertificării este scăderea fertilităţii prin reducerea conţinutului de materie organică şi salinizarea solurilor.