Senatorul Dorin Bădulescu: Romania are datoria să valorifice potenţialul economic uriaş al Dunării!

Îmbunătățirea condițiilor de transport pe Dunăre și pe canalele navigabile prin realizarea de diguri de dirijare, prin apărarea malurilor, prin execuția pragurilor de fund și prin dragaje de investiții rămâne un punct central pe agenda ALDE, scrie senatorul Dorin Bădulescu, într-o postare pe rețelele de socializare.

Dunărea trebuie să fie navigabilă tot anul, iar porturile dunărene modernizate neîntârziat, susține senatorul ALDE, Dorin Bădulescu într-o postare pe Facebook.

„Transportul fluvial, încă deficitar, poate funcționa în condiții optime și eficiente prin continuarea cu prioritate a investițiilor în reabilitarea și întreținerea șenalului navigabil (FAIRway), lucrări de dragaj (SWIM) și prin identificarea unor soluții tehnice pentru a facilita transportul pe sectorul fluvial. Ca atare se impune modernizarea porturilor de pe Dunărea maritimă cu importanţă pentru traficul internaţional de mărfuri dar şi pentru anumite ramuri industriale. La fel de importante sunt și porturile cerealiere din Câmpia Română dar și porturile aflate lângă zonei industriale din România cu facilităţi pentru nevoile marilor fabrici producătoare de autoturisme şi de piese auto din regiune (Calafat este cel mai aproape de Craiova, Turnu Măgurele de Piteşti). Numărul de poduri peste Dunăre este încă redus (mai ales pe graniţa româno – bulgară) ceea ce îngreunează activitatea economică, tranzitul de persoane şi de mărfuri în regiunea dunăreană. Odată cu construirea podului de la Calafat – Vidin trebuie continuate investiţiile pentru îmbunătăţirea conexiunilor rutiere şi feroviare cu zona Calafat. Podul de la Giurgiu – Ruse trebuie modernizat, conexiunea feroviară Bucureşti – Giurgiu trebuie refăcută iar Centura rutieră Bucureşti – Sud trebuie să devină o prioritate Ar putea fi necesară construirea unui nou pod peste Dunăre, la Turnu Măgurele – Nicopole, adică pe traseul cel mai scurt Bucureşti – Sofia (136 km. Bucureşti – Turnu Măgurele şi 216 km. Nicopole – Sofia). Pe agenda de guvernare a ALDE se află și construirea de silozuri de mare capacitate şi a altor echipamente necesare comerţului cu cereale şi produse agricole prin porturile dunărene. Agricultura românească şi mai ales micii producători au dificultăţi în a avea acces la clădiri destinate stocării de produse cerealiere şi de alte produse agricole, iar astfel de silozuri ar putea avea şi funcţia de sprijin pentru aceşti întreprinzători.Dunărea curge ca fluviu de graniţă sau ca fluviu de interior pe o lungime de 1074 km pe teritoriul României cu o cădere brută de 68 m, iar potenţialul tehnic amenajabil (estimat la nivelul anului 1982) este de 22.000 GWh. Prin realizarea Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I si II s-a valorificat un potenţial de 6.400 GWh/an. Amenajarea hidrotehnică a fluviului Dunărea pe sectorul aval Porţile de Fier II a făcut obiectul multor studii cu diferite variante de scheme generale şi amplasamente de noduri hidrotehnice. Renaturarea Luncii Dunării poate fi o soluţie benefică datorită faptului că elimină costurile mari legate de întreţinerea digurilor, dar şi deschide oportunităţi economice generate de refacerea unor zone umede cu mare potenţial în turism, pescuit. Dezvoltarea unui sistemul integrat de intervenţie în caz de dezastru ecologic sau inundaţii este foarte important pentru apărarea vieţii şi proprietăţilor cetăţenilor care trăiesc în zona Dunării în condiţiile în care în ultimii ani au fost mai multe viituri de amploare. Construirea de staţii de epurare pentru oraşele riverane cu fonduri nerambursabile, este esenţială pentru refacerea faunei de-a lungul Dunării, pentru dezvoltarea turismului și pentru atragerea de investitori. Dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare hidrologică pentru asigurarea siguranţei traficului fluvial reprezintă un alt punct important pe agenda ALDE.Strategia ALDE provind fluviul Dunărea se află în strânsă legătură cu cea care privește revigorarea Strategiei europene pentru regiunea Dunării prin crearea de sinergii între toți actorii implicați și Comisia Europeană.” a mai scris pe Facebook ,senatorul ALDE Dorin Bădulescu.