Regulamentul de administrare a parcărilor publice din municipiul Buzău, în procedură de transparenţă decizională

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –
Nr.229/CLM/03.10.2023

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 03.10.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 204 din data de 03.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 49/06.03.2019.

Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:

-proiectul de hotărâre.
-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău;
-raportul de specialitate al Direcției Tehnice.

Documentația poate fi consultată:
 pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .
 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 24.10.2023, ora 10:00:
• ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
• prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
• la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin TOMA