Societatea Urbis Serv S.R.L. din Buzău scoate la concurs postul de director executiv

Documentele solicitate pentru înscrierea la concurs vor putea fi depuse în plic închis și sigilat la sediul societatii Urbis din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 56, municipiul Buzău, până la data de 10.12 2019, ora 16.00 inclusiv.

Cei care vor să se înscrie la concurs trebuie să îndeplinească mai multe condiții după cum urmează:

Consiliul de Administratie al S.C. URBIS-SERV  S.R.L  BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, str. Nicolae Balcescu, nr. 56, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de director executiv al societatii, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare si HG nr.722/2016.

Denumirea funcției – director executiv.

Documentele solicitate pentru candidatura vor fi depuse in plic inchis si sigilat, la secretariatul Societatii Comerciale ” URBIS-SERV  S.R.L BUZAU din bd. Nicolae Balcescu, nr. 56, mun. Buzau, pana la data de 10.12.2019 inclusiv,ora 16.00.

Verificarea, evaluarea si selectia dosarelor se vor realiza la data de 13.12.2019, iar rezultatele se vor afisa atat la sediul societatii cat si pe site-ul acesteia www..urbis-serv.ro, in data de 13.12.2019 ora 13:3o. Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor, iar rezultatul contestatiilor va fi afisat atat la sediul societatii cat si pe site-ul acesteia www..urbis-serv.ro, pana la data de 17.12.2019 ora 16:00.

Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor vor fi programati pentru intetviu. Interviul va avea loc in data de 18.12.2019, incepand cu ora 12:00.

Afisarea rezultatelor finale ale interviului vor avea loc in data de 18.12.2019 ora 16:00, atat la sediul societatii cat si pe site-ul acesteia www..urbis-serv.ro

Contestatiile se depun pana la data de 19.12.2019 ora 16:00, iar rezultatele finale se vor afisa pe siteul societatii pana la data de 20.12.2019 ora 13.00.

Anuntul complet poate fi vizualizat pe site-ul societatii www..urbis-serv.ro

Relatii suplimentate pot fi obtinute de la secretariatul societatii din Municipiul Buzau, bd. Nicolae Balcescu, nr, 56, mun. Buzau telefon nr. 0238/715151