Bani în plus pentru orice medic nou, angajat în secțiile cu deficit de personal din Spitalul Județean Buzău

Orice medic nou angajat în secțiile cu deficit de personal din Spitalul Județean Buzău va beneficia, timp de 6 luni, de la data angajării, de stimulentele financiare a căror valoare este echivalentă cu două salarii minime brute cumulate.

Proiectul adoptat în ședința de joi a Consiliului Județean Buzău a fost initiat în baza uneli legi adoptate de Parlamemtul României, în anul 2015.

Legea, adoptată în urma unui demers inițiat de fostul senator Constantin Popa, prevede printre altele că autoritățile administrației publice locale pot acorda lunar stimulentw financiare personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie.

Potriviti Legii Popa, sumele se pot încadrea în limita a două salarii minime brute pe jară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale
autoritäților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat.

Legea mai prevede și că autoritățioe locale pot finanța, din venituri proprii, asigurarea truselor de urgență cu medicamentele şi materialele sanitare necesare acordării asistenței medicale la nivelul centrelor de permanență, în
conformitate cu baremul minim stabilit prin ordin al ministrului
sănătății, precum şi achiziția de aparatură și mobilier medical necesare desfăşurării activităjii medicale de urgență.”

Medicii au obligația de a semna, la angajare, un document prin care își asumă responsabilitatea de a rămâne să lucreze în cadrul spitalului buzoian cel puțin doi ani, iar în caz contrar se obligă să restituie integral stimulentele financiare încasate.

Recent, Spitalul Județean Buzău a scos la concurs 23 de posturi de medici pe secții cu deficit de personal, însă doar doi candidați s-au arătat interesați de ofertă, aceștia devenind angajați ai unității medicale.